Shpallje publike

Në bazë të nenit 5 paragrafi 1 të Ligjit për për ndërmarje publike, në bazë të vendimit për përcaktimin e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve të NP Tetova Transport–Tetovë (Fletorja zyrtare e komunës së READ MORE

Regjimi veror i linjave

Të nderuar qytetarë, Informaohen të gjithë shfrytëzuesit e transportit publik se Ndërmarrja Publike “Tetova Transport”-Tetovë nga sot fillon me regjimin  veror të linjave: Linja nr. 1  (UEJL-STACIONI I AUTOBUSËVE-UEJL) Në çdo 30 minuta, duke READ MORE