Shpallje publike

Në bazë të nenit 5 paragrafi 1 të Ligjit për për ndërmarje publike, në bazë të vendimit për përcaktimin e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve të NP Tetova Transport–Tetovë (Fletorja zyrtare e komunës së READ MORE

Regjimi veror i linjave

Të nderuar qytetarë, Informaohen të gjithë shfrytëzuesit e transportit publik se Ndërmarrja Publike “Tetova Transport”-Tetovë nga sot fillon me regjimin  veror të linjave: Linja nr. 1  (UEJL-STACIONI I AUTOBUSËVE-UEJL) Në çdo 30 minuta, duke READ MORE

Njoftim

Të nderuar qytetarë, Nga sot Ndërmarrja Publike “Tetova Transport”-Tetovë fillon me punë ku në javën e parë nga 30 maji deri më 04 qershor 2022 transporti publik do të jetë falas për të gjithë READ MORE

Shpallje publike

Bazuar në nenin 23 paragrafi 5 të Ligjit për ndërmarrje publike (“Gazeta zyrtare e  Republikës së Maqedonisë, nr.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13,41/14, 138/14 dhe 25/15) dhe nenin 20 paragrafi 2 READ MORE