Thirrje publike

Në bazë të nenit 17 dhe 17-a të Ligjit për Ndërmarrjet Publike (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 , 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 dhe “Gazeta Zyrtare e RSM” Nr. 275/19, 89/22 dhe 274/22), neni 36 paragrafi 5 i Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale (“Gazeta READ MORE

Shpallje publike

Në bazë të nenit 5 paragrafi 1 të Ligjit për për ndërmarje publike, në bazë të vendimit për përcaktimin e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve të NP Tetova Transport–Tetovë (Fletorja zyrtare e komunës së Tetovës me nr. 46 e botuar me 26.02.2021) NP “Tetova Transport” – Tetovë hap shpallje publike për grumbullimin  e ofertave për READ MORE

SHFRYTËZO EDHE TI TRANSPORTIN PUBLIK

Të dashur qytetarë, Shfrytëzimi i transportit publik është e mirë e përgjithshme të cilin duhet ta shfrytëzojmë të gjithë. Bashkërisht mund të kontribuojmë edhe në uljen e ndotjes së ajrit si dhe kaosin në komunikacion. Me autobusë cilësor dhe praktik Ndërrmarja Publike “Tetova Transport”, ofron rehati dhe siguri për lëvizje të qytetarëve. Duke shfrytëzuar transportin READ MORE

Takim pune në Leverkusen të Gjermanisë

Gjatë një vizite pune disa ditore në Leverkusen të Gjermanisë , kryetari i Komunës së Tetovës z. Bilall Kasami së bashku me drejtorin e NP “Tetova Transport” – Tetovë z. Rafiz Mejdija patën takim pune me kryetarin e Komunës së Leverkusenit, z. Uwe Richrath. Leverkusen është shembull i transportit të organizuar publik të qytetit, dhe READ MORE

Takim pune me “Trafiku Urban” – Prishtinë

Me datë 02.11.2022 NP “Tetova Transport” – Tetovë ka realizuar një vizitë pune në “Trafiku Urban” – Prishtinë, R. e Kosovës. Në këtë takim, drejtori i NP ,,Tetova Transport ‘’ – Tetovë z.Rafiz Mejdija dhe drejtoresha e N.P.K. “Trafiku Urban”-Prishtinë znj. Arta Domi shkëmbyen mendime, përvoja dhe ide për bashkëpunimin mes këtyre dy ndërmarrjeve të READ MORE

Regjimi veror i linjave

Të nderuar qytetarë, Informaohen të gjithë shfrytëzuesit e transportit publik se Ndërmarrja Publike “Tetova Transport”-Tetovë nga sot fillon me regjimin  veror të linjave: Linja nr. 1  (UEJL-STACIONI I AUTOBUSËVE-UEJL) Në çdo 30 minuta, duke filluar nga ora 06:30’ Nisja nga: “UEJL” – “ULTRA” – “TOK 2000” – “MOBILJE ANTILLOP” – “MAK PETROL” – “SHIPADI” – READ MORE