Kërkesë për lëshimin e kartelës për Transport Publik

Kërkesë për lëshimin e kartelës për Transport Publik: Kerkesa-per-kartela-_1_.j Dokumentet e nevojshme dhe kategoritë për aplikimin e kartelave për Transportin Publik: dokumentet-e-nevojshme-per-bileten-e-autobusit-_1_.jpg Fletpagesa me të dhënat e Ndërmarrjes Publike “Tetova Transport”- Tetovë: Pas plotësimit të dokumentacioneve,të njejtat duhet ti dorëzoni në adresën: Ilindenska nr.335 1200 Tetovë Hapësirat e Universitetit të Evropës Juglindore (SHTUL) Objekti 701 READ MORE