Linja 1

NË ÇDO 30 MINUTA, DUKE FILLUAR NGA ORA 06:00

Linja 1

Pikë nisja

STACIONI I AUTOBUSËVE – KAZERMA – STADIUMI I QYTETIT – TETOVARJA – RR. E SPITALIT – SHKOLLA TEKSTILE – MOBILJE “HIT”-BEXHETI KOMPANI – UEJL

Stacionet

A – STACIONI I AUTOBUSËVE

B – KAZERMA

C – STADIUMI I QYTETIT

D – TETOVARJA

E – RR. E SPITALIT

F – SHKOLLA TEKSTILE

G – MOBILJE “ANTILLOP”

H – BEXHETI KOMPANI

I – UEJL

Pikë kthimi

UEJL – BEXHETI KOMPANI – MOBILJE “HIT” – SHKOLLA TEKSTILE – RR. E SPITALIT – TETOVARJA – STADIUMI I QYTETIT – KAZERMA – STACIONI I AUTOBUSËVE

Stacionet

A – UEJL

B – BEXHETI KOMPANI

C – MOBILJE “HIT”

D – SHKOLLA TEKSTILE

E – RR. E SPITALIT

F – TETOVARJA

G – STADIUMI I QYTETIT

H – KAZERMA

I – STACIONI I AUTOBUSËVE