Linja 1 & 1/A

NË ÇDO 30 MINUTA, LINJA 1 DUKE FILLUAR NGA ORA 07:00 DHE LINJA 1/A DUKE FILLUAR NGA ORA 06:30

Linja 1 & 1/A

Pikë nisja

UEJL – ULTRA – “HIT” MOBILJE – MAK PETROL – SHIPAD – ROTRING – XHAMIA E LARME – COMODITA – PALLATI I KULTURËS – VERO JUMBO – PALLMA MALL

Stacionet

AUEJL

  •  ULTRA

B“HIT” MOBILJE

CMAK PETROL

DSHIPAD

E ROTRING

FXHAMIA E LARME

GCOMODITA

H PALLATI I KULTURËS

IVERO JUMBO

JPALLMA MALL

Pikë kthimi

PALLMA MALL – VERO JUMBO – PALLATI I KULTURËS – SHPARKASSE BANK – GJYGJI – XHAMIA E LARME – ËMBËLTORE “MOSTAR” – SHIPAD – MAK PETROL – “ANTILLOP” MOBILJE – MOLINO – UEJL

Stacionet

APALLMA MALL

BVERO JUMBO

CPALLATI I KULTURËS

DSHPARKASSE BANK

EGJYGJI

FXHAMIA E LARME

GSHIPAD

  • MAK PETROL

H“ANTILLOP” MOBILJE

IMOLINO

JUEJL