Линии на автобусите

Автобуски линии

Линија 1

AВТОБУСКА СТАНИЦА – БОЛНИЦА – ЈИЕУ

Линија 2

АВТОБУСКА СТАНИЦА -СУД (ЦЕНТАР) – ЈИЕУ (ШТУЛ)

Линија 3

АВТОБУСКА СТАНИЦА – АРАБАТИ Б. Т. – ГОЛЕМА РЕЧИЦА