Линија 2

На секои 45 минути, почнувајќи од 06:00 часот

Линија 2

РУТА ПОАЃАње

С.ЏЕПЧИШТЕ – С.ПОРОЈ – ЏАМИЈА ДРЕНОВЕЦ – О.С.У “7 МАРСИ“ – ДЕТСКА ГРАДИНКА ПОТОК – МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ – СУД (ЦЕНТАР) – ШАРЕНА ЏАМИЈА – СЛАТКАРНИЦА “МОСТАР“ – ШИПАД – МАК ПЕТРОЛ – “АНТИЛОП“ МОБЕЛ – БЕЏЕТИ КОМПАНИ – ЈИЕУ (ШТУЛ)

постојки

A – С.ЏЕПЧИШТЕ

B – С.ПОРОЈ

ЏАМИЈА ДРЕНОВЕЦ

C – О.С.У “7 МАРСИ“ 

ДЕТСКА ГРАДИНКА ПОТОК

D – МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ

E – СУД (ЦЕНТАР)

F – ШАРЕНА ЏАМИЈА

СЛАТКАРНИЦА “МОСТАР“ 

G – ШИПАД

МАК ПЕТРОЛ

H – “АНТИЛОП“ МОБЕЛ

I – БЕЏЕТИ КОМПАНИ

J – ЈИЕУ (ШТУЛ)

РУТА БРАЌАЊЕ

ЈИЕУ (ШТУЛ) – БЕЏЕТИ КОМПАНИ – “ХИТ“ МОБЕЛ – МАК ПЕТРОЛ – ШИПАД – РОТРИНГ – ШАРЕНА ЏАМИЈА – СУД (ЦЕНТАР) – МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ – ДЕТСКА ГРАДИНКА ПОТОК – О.С.У. “7 МАРСИ“ – ЏАМИЈА ДРЕНОВЕЦ – С.ПОРОЈ – С.ЏЕПЧИШТЕ

постојки

A – ЈИЕУ (ШТУЛ)

БЕЏЕТИ КОМПАНИ

B – “ХИТ“ МОБЕЛ

МАК ПЕТРОЛ

C – ШИПАД

РОТРИНГ

D – ШАРЕНА ЏАМИЈА

Е – СУД (ЦЕНТАР)

МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ

F – ДЕТСКА ГРАДИНКА ПОТОК

G – О.С.У. “7 МАРСИ“

H – ЏАМИЈА ДРЕНОВЕЦ

I – С.ПОРОЈ

J – С.ЏЕПЧИШТЕ