Линија 3

На секои 45 минути, почнувајќи од 06:00 часот

Линија 3

РУТА ПОАЃАње

АВТОБУСКА СТАНИЦА – ВЕРО ЏАМБО – ЦЕНТАР – СУД – ШАРЕНА ЏАМИЈА – СЛАТКАРНИЦА “МОСТАР“ – ГРОБИШТА (“ОАЗА“ МАРКЕТ) – АРАБАТИ Б.Т. – РЕСТОРАН “КУРТИШИ“ – ГРОБИШТА М. РЕЧИЦА – О.У. “ПРПАРИМИ“ – АМБУЛАНТА Г. РЕЧИЦА 

постојки

А – АВТОБУСКА СТАНИЦА 

B – ВЕРО ЏАМБО

ЦЕНТАР

C – СУД

D – ШАРЕНА ЏАМИЈА

СЛАТКАРНИЦА “МОСТАР“

E – ГРОБИШТА (“ОАЗА“ МАРКЕТ)

F – АРАБАТИ Б.Т.

G – РЕСТОРАН “КУРТИШИ“

H – ГРОБИШТА М. РЕЧИЦА

I –  – О.У. “ПРПАРИМИ“

J – АМБУЛАНТА Г. РЕЧИЦА

РУТА ВРАЌАЊЕ

АМБУЛАНТА Г.РЕЧИЦА – О.У.“ПРПАРИМИ“ – ГРОБИШТА М.РЕЧИЦА – РЕСТОРАН “КУРТИШИ“ – АРАБАТИ Б.Т. – ГРОБИШТА “ОАЗА“ МАРКЕТ) – РОТРИНГ – ШАРЕНА ЏАМИЈА – СУД – ЦЕНТАР – ВЕРО ЏАМБО – АБТОБУСКА СТАНИЦА 

постојки

A – АМБУЛАНТА Г.РЕЧИЦА 

 О.У.“ПРПАРИМИ“ 

B – ГРОБИШТА М.РЕЧИЦА 

C – РЕСТОРАН “КУРТИШИ“ 

D – АРАБАТИ Б.Т. 

E – ГРОБИШТА “ОАЗА“ МАРКЕТ)

РОТРИНГ 

F – ШАРЕНА ЏАМИЈА 

G – СУД

H – ЦЕНТАР 

I – ВЕРО ЏАМБО 

J – АБТОБУСКА СТАНИЦА