Линиja 1

На секои 30 минути, почнувајќи од 06:00 часот

Линија 1

рута поаѓање

АВТОБУСКА СТАНИЦА – КАСАРНА – ГРАДСКИ СТАДИОН – ТЕТОВЧАНКА – БОЛНИЦА – ТЕКСТИЛНО С.У. – “АНТИЛОП“ МОБЕЛ – БЕЏЕТИ КОМПАНИ – ЈИЕУ (ШТУЛ)

постојки

A – АВТОБУСКА СТАНИЦА

B – КАСАРНА

C – ГРАДСКИ СТАДИОН

D – ТЕТОВЧАНКА

E – БОЛНИЦА

F – ТЕКСТИЛНО С.У.

G – “АНТИЛОП“ МОБЕЛ

H – БЕЏЕТИ КОМПАНИ

I – ЈИЕУ (ШТУЛ)

рута ВРАЌАЊЕ

ЈИЕУ (ШТУЛ) – БЕЏЕТИ КОМПАНИ – “ХИТ“ МОБЕЛ – ТЕКСТИЛНО С.У. – БОЛНИЦА – ТЕТОВЧАНКА – ГРАДСКИ СТАДИОН – КАСАРНА – АВТОБУСКА СТАНИЦА

постојки

A – ЈИЕУ (ШТУЛ)

B – БЕЏЕТИ КОМПАНИ

C – “ХИТ“ МОБЕЛ

D – ТЕКСТИЛНО С.У.

E – БОЛНИЦА

F –  ТЕТОВЧАНКА

G – ГРАДСКИ СТАДИОН

H – КАСАРНА

I – АВТОБУСКА СТАНИЦА