Продажни места

Продажни места на билети за едно возење

долж линија 1

“Граве Осигурување” (Автобуска Станица)
“Пити Премиум” (Зелен Пазар)
“ДБ Колонијал” (Зелен Пазар)
“Садики Тобако” (Булевард Илирија)
“Вокс” (Градски Трговски Центар)
“Туши Тобако” (Градски Трговски Центар)
“Венеција Маркет” (Шарена Џамија)
“Зипо Тобако” (Улица Илинденска)
“Монако Тобако” (Улица Илинденска)
“Вирџинија Тобако” (Улица Илинденска)
“Свис Маркет Село” (Улица Илинденска)
“Блу Маркет Мујо” (Улица Илинденска)
“Лидер Маркет” (Улица Илинденска)
“Тара Тобако” (Палма Мол)

долж линија 2

“Граве Осигурување” (Автобуска Станица)
“Пити Премиум” (Зелен Пазар)
“ДБ Колонијал” (Зелен Пазар)
“Садики Тобако” (Булевард Илирија)
“Вокс” (Градски Трговски Центар)
“Туши Тобако” (Градски Трговски Центар)
“Венеција Маркет” (Шарена Џамија)
“Зипо Тобако” (Улица Илинденска)
“Монако Тобако” (Улица Илинденска)
“Лидер Маркет” (Патот кон Жичара)
“Вока Маркет” (Патот кон Жичара)
“Мига Маркет” (Маља Речица)
“Шуљани Маркет” (Маља Речица)
“Туана Маркет” (С. Голема Речица)
“Фреш Маркет” (С. Голема Речица)
“Јетмир Маркет” (С. Голема Речица)
“Тара Тобако” (Палма Мол)

долж линија 3

“Граве Осигурување” (Автобуска Станица”
“Пити Премиум” (Зелен Пазар)
“Садики Тобако” (Зелен Пазар)
“ДБ Колонијал” (Зелен Пазар)
“Бате Маркет” (Улица Тетовчанка)
“Лидер Маркет” (Улица Тетовчанка)
“Хелал Аое Маркет” (Дреновец)
“Дрини Маркет” (Дреновец)
“Алб Ком Маркет” (С. Порој)
“Гони Маркет” (С. Џепчиште)
“Голди Маркет” (С. Џепчиште)
“Зафир Тобако” (Градинка Младост Поток)
“Тимер Тобако” (Музичко Училиште)
“Вокс” (Градски Трговски Центар)
“Тара Тобако” (Палма Мол)