Јавен повик

Врз основа на член 17 и 17-а од Законот за јавни претпријатија (“Службен весник на РМ” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и “Службен весник на РСМ” бр. 275/19, 89/22 и 274/22), член 36 став 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ, бр. 5/02), член 2 од одлука за формирање на Комисија за селекција за избор на еден член на Управен одбор на Јавното претпријатие за јавен превоз “Тетово Транспорт”- Тетово бр. 08-13844/4 од 13.10.2023 година (“Службен гласник на Општина Тетово” бр. 17/2023), Советот на Општина Тетово, објајува:

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *