Барање за издавање на карта за Јавен Превоз

Барање за карти: барање за карти Потребни документации и категорија за апликација за карти за Јавен Превоз: потребни документации за карти за ЈПТТ Уплатница со податоци за Јавен Претријатие “Тетова Транспорт“- Тетово: По комплетирање READ MORE

Известување

Почитувани граѓани, Од денеска започнува со работа Јавно Претпријатие “Тетова Транспорт“-Тетово каде во првата недела од 30 мај до 04 јуни 2022 година јавниот превоз ќе биде бесплатен за сите граѓани. Работното време на READ MORE

Јавен оглас

Врз основа на член 23 ст.5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,119/13,41/14, 138/14 и 25/15) и член 20 ст.2 од Статутот READ MORE