Njoftim

Të nderuar qytetarë, Nga sot Ndërmarrja Publike “Tetova Transport”-Tetovë fillon me punë ku në javën e parë nga 30 maji deri më 04 qershor 2022 transporti publik do të jetë falas për të gjithë READ MORE

Shpallje publike

Bazuar në nenin 23 paragrafi 5 të Ligjit për ndërmarrje publike (“Gazeta zyrtare e  Republikës së Maqedonisë, nr.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13,41/14, 138/14 dhe 25/15) dhe nenin 20 paragrafi 2 READ MORE