Известување

Почитувани граѓани, Од денеска започнува со работа Јавно Претпријатие “Тетова Транспорт“-Тетово каде во првата недела од 30 мај до 04 јуни 2022 година јавниот превоз ќе биде бесплатен за сите граѓани. Работното време на градските автобуси е од Понеделник до Сабота во период од 06:00 наутро до 22:00 часот. Линиите по кои ќе се движат READ MORE

Јавен оглас

Врз основа на член 23 ст.5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12,119/13,41/14, 138/14 и 25/15) и член 20 ст.2 од Статутот на ЈП за јавен превоз  „Тетово Транспорт-Тетово“, ЈП Тетово Транспорт-Тетово  објавува: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДЕЛОВНА СОРАБОТКА