Njoftim

Të nderuar qytetarë, Nga sot Ndërmarrja Publike “Tetova Transport”-Tetovë fillon me punë ku në javën e parë nga 30 maji deri më 04 qershor 2022 transporti publik do të jetë falas për të gjithë qytetarët. Fillimisht ju informojmë me orarin i cili do të shërbejë nga dita e Hënë deri ditën e Shtunë, me fillim READ MORE

Shpallje publike

Bazuar në nenin 23 paragrafi 5 të Ligjit për ndërmarrje publike (“Gazeta zyrtare e  Republikës së Maqedonisë, nr.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13,41/14, 138/14 dhe 25/15) dhe nenin 20 paragrafi 2 të Statutit të NP për transport publike “Tetova Transport” TETOVË, NP Tetova Transport-Tetovë, shpall: THIRRJE PUBLIKE PËR BASHKËPUNIM AFARIST