Linja 3

Në çdo 45 minuta, duke filluar nga ora 06:00

Linja 3

Pikë nisja

STACIONI I AUTOBUSËVE – VERO JAMBO – QENDËR – GJYQI – XHAMIA E LARME – ËMBËLTORE “MOSTAR” – VARREZAT (MARKET “OAZA”) – ARABATI B.T. – RESTORANT “KURTISHI” – VARREZAT R. E VOGËL – SH.F. “PËRPARIMI” – AMBULANCA REÇIC E M.

Stacionet

A – STACIONI I AUTOBUSËVE

B – VERO JAMBO

C – QENDËR

GJYQI

D – XHAMIA E LARME

ËMBËLTORE “MOSTAR” 

E – VARREZAT (MARKET “OAZA”)

F – ARABATI B.T.

G – RESTORANT “KURTISHI”

H – VARREZAT R. E VOGËL

I – SH.F. “PËRPARIMI”

J – AMBULANCA REÇIC E M.

Pikë kthimi

AMBULANCA R.M. – SH.F.PËRPARIMI – VARREZAT R. E VOGËL – RESTORANT “KURTISHI” – ARABATI B.T. – VARREZAT (MARKET “OAZA”) – ROTRING – XHAMIA E LARME – GJYQI – QENDËR – VERO JAMBO – STACIONI I AUTOBUSËVE

Stacionet

A – AMBULANCA R.M.

SH.F.PËRPARIMI

B – VARREZAT R. E VOGËL

C – RESTORANT “KURTISHI”

D – ARABATI B.T.

E – VARREZAT (MARKET “OAZA”)

ROTRING

F – XHAMIA E LARME

G – GJYQI

H – QENDËR

I – VERO JAMBO

J – STACIONI I AUTOBUSËVE