Linja 3

Në çdo 45 minuta, duke filluar nga ora 06:50

Linja 3

Pikë nisja

STADIUMI (REÇICË E M.) – AMBULLANTA (REÇICË E M.) – SH.F. “PËRPARIMI” (REÇICË E M.) – VARREZAT (REÇICË E V.) – RESTORANT “KURTISHI” – SHTËPIA E PËRMIRËSIMIT – VARREZAT E QYTETIT – ROTRING – XHAMIA E LARME – COMODITA – PALLATI I KULTURËS – VERO JUMBO – PALLMA MALL

Stacionet

ASTADIUMI (REÇICË E M.)

  •  AMBULLANTA (REÇICË E M.)

BSH.F. “PËRPARIMI” (REÇICË E M.)

C – VARREZAT (REÇICË E V.)

  •  RESTORANT “KURTISHI”

D – SHTËPIA E PËRMIRËSIMIT

EVARREZAT E QYTETIT

  •  ROTRING

FXHAMIA E LARME

GCOMODITA

HPALLATI I KULTURËS

IVERO JUMBO

J – PALLMA MALL

Pikë kthimi

PALLMA MALL – VERO JUMBO – PALLATI I KULTURËS – SHPARKASSE BANK – GJYGJI – XHAMIA E LARME – ËMBËLTORE “MOSTAR” – VARREZAT E QYTETIT – SHTËPIA E PËRMIRËSIMIT – RESTORANT “KURTISHI” – VARREZAT (REÇICË E V.) – SH.F. “PËRPARIMI” (REÇICË E M.) – AMBULLANTA (REÇICË E M.) – STADIUMI (REÇICË E M.)

Stacionet

APALLMA MALL

B – VERO JUMBO

CPALLATI I KULTURËS

DSHPARKASSE BANK

EGJYGJI

FXHAMIA E LARME

  • ËMBËLTORE “MOSTAR”

GVARREZAT E QYTETIT

  • SHTËPIA E PËRMIRËSIMIT
  • RESTORANT “KURTISHI”

HVARREZAT (REÇICË E V.)

  • SH.F. “PËRPARIMI” (REÇICË E M.)

I – AMBULLANTA (REÇICË E M.)

J – STADIUMI (REÇICË E M.)